Víkendové semináře nejen pro odbornou veřejnost

Cyklus odborných seminářů je určený zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, ale i laikům se zájmem o psychologii, pedagogiku a seberozvoj.